廉颇蔺相如列传要求背诵部分--高中文言文备考史记廉颇蔺相如列传原文

时间:2020-08-27 作者:user
寻医问药,在线咨询,就上挂号网www.guahao.net

下面是本站小编为您尽心准备的关于廉颇蔺相如列传罚抄图片,廉颇蔺相如列传要求背诵部分,语文必修四廉颇蔺相如列传翻译,廉颇蔺相如列传17-21段原文的文章。

两汉:司马迁(sīmǎqiān)

廉颇者,赵之良将也。赵惠文【zhàohuìwén】王十六年(shíliùnián),廉颇为赵将,伐齐,大破之,取阳晋【qǔyángjìn】,拜为上卿,以勇气闻于诸侯。蔺相如[lìnxiāngrú]者,赵人也,为赵宦者令缪贤[lìngmóuxián]舍人。

赵惠文王时,得楚和氏璧(héshìbì)。秦昭王(qínzhāowáng)闻之,使人遗赵王书,愿以十五城请易【chéngqǐngyì】璧。赵王与大将军【dàjiāngjūn】廉颇诸大臣谋:欲予秦,秦城恐不可得,徒见欺;欲勿予,即患秦兵之来。计未定,求人可使报秦者,未得。宦者令缪贤曰:“臣舍人蔺相如可使。”王问:“何以知之?”对曰:“臣尝有罪,窃计欲亡(qièjìyùwáng)走燕,臣舍人相如止[xiāngrúzhǐ]臣,曰:‘君何以知燕王?’臣语曰:‘臣尝从大王与燕王会境【wánghuìjìng】上,燕王私握臣手,曰“愿结友”。以此知之,故欲往。’相如谓(xiāngrúwèi)臣曰:‘夫赵强而燕弱,而君幸于赵王,故燕王[gùyànwáng]欲结于君。今君乃亡[jūnnǎiwáng]赵走燕,燕畏赵,其势必不敢留君,而束君归赵矣。君不如肉袒伏斧质(fúfǔzhí)请罪,则幸得脱矣。’臣从其计,大王亦幸赦臣。臣窃以为【qièyǐwèi】其人勇士,有智谋,宜可使(yíkěshǐ)。”于是王召见,问蔺相如曰:“秦王以十五城请易寡人之璧,可予不?”相如曰:“秦强而赵弱,不可不许。”王曰:“取吾璧,不予我城,奈何?”相如曰:“秦以城求璧而赵不许,曲在赵。赵予璧而秦不予赵城,曲在秦。均之二策,宁许以负秦曲。”王曰:“谁可使者?”相如曰:“王必无人,臣愿奉璧往使。城入赵而璧留秦;城不入,臣请完璧归赵【wánbìguīzhào】。”赵王于是遂遣相如奉(xiāngrúfèng)璧西入秦。

秦王坐章台见相如,相如奉璧奏秦王。秦王大喜,传以示美人及(měirénjí)左右,左右皆呼万岁。相如视【xiāngrúshì】秦王无意偿赵城,乃前曰:“璧有瑕,请指示【qǐngzhǐshì】王。”王授璧,相如因持璧却立,倚柱,怒发上冲冠[fāshàngchōngguān],谓秦王曰:“大王欲得璧,使人发书至【fāshūzhì】赵王,赵王悉(zhàowángxī)召群臣议,皆曰‘秦贪,负其强,以空言求璧,偿城恐不可得’。议不欲予【bùyùyú】秦璧。臣以为布衣之交(bùyīzhījiāo)尚不相(shàngbùxiāng)欺,况大国乎!且以一璧之故逆强【gùnìqiáng】秦之欢,不可。于是赵王乃斋戒五日,使臣奉璧,拜送书于庭。何者?严大国之威【guózhīwēi】以修敬[yǐxiūjìng]也。今臣至,大王见臣列观,礼节甚倨;得璧,传之美人(chuánzhīměirén),以戏弄臣。臣观大王无意偿赵王城(zhàowángchéng)邑,故臣复取璧。大王必欲急臣,臣头今与璧俱碎于柱矣!”相如持[xiāngrúchí]其璧睨柱,欲以击柱(yǐjízhù)。秦王恐其破【kǒngqípò】璧,乃辞谢固请,召有司案图,指从此以往十五都予赵。相如度秦王特以诈详为予(xiángwèiyú)赵城,实不可得,乃谓秦王曰:“和氏璧,天下所共传宝【suǒgòngchuánbǎo】也,赵王恐【zhàowángkǒng】,不敢不献。赵王送璧时,斋戒五日,今大王亦宜斋戒五日,设九宾(shèjiǔbīn)于廷,臣乃敢上璧。”秦王度之,终不可强夺,遂许斋五日,舍相如广成[rúguǎngchéng]传。相如度秦王虽斋,决负约不偿城,乃使其从者衣褐,怀其璧,从径道亡,归璧于赵。

秦王斋五日后,乃设九宾礼于廷,引赵使者蔺相如。相如至,谓秦王曰:“秦自缪公(zìmóugōng)以来二十馀君,未尝有坚明约束者也。臣诚恐见欺于王而负【wángérfù】赵,故令人持璧归,间至赵矣。且秦强而赵弱,大王遣一介之使至赵,赵立奉璧来。今以秦之强[qínzhīqiáng]而先割十五都予赵,赵岂敢留璧而得罪于大王乎?臣知欺大王之罪当诛,臣请就汤镬,唯大王与群臣孰计议之。”秦王与群臣相视而嘻。左右或欲引相如去,秦王因曰:“今杀相如,终不能得璧也,而绝秦赵之欢,不如因而厚遇之,使归赵,赵王岂以一璧之故欺秦邪!”卒廷见相如,毕礼而归之。

相如既归,赵王以为贤大夫使不辱(shǐbùrǔ)于诸侯,拜相如为[xiāngrúwèi]上大夫。秦亦不以[qínyìbùyǐ]城予赵,赵亦终(zhàoyìzhōng)不予秦璧。

其后秦伐赵,拔石城。明年,复攻赵,杀二万人(èrwànrén)。

秦王使使者告赵王,欲与王为好会于(hǎohuìyú)西河外渑池。赵王畏[zhàowángwèi]秦,欲毋行。廉颇、蔺相如计曰:“王不行,示赵弱[shìzhàoruò]且怯也。”赵王遂(zhàowángsuì)行,相如从。廉颇送至境[sòngzhìjìng],与王诀曰:“王行,度道里会【dàolǐhuì】遇之礼毕,还,不过三十日(sānshírì)。三十日不还,则请立太子(lìtàizǐ)为王,以绝秦望。”王许之,遂与秦王会渑池。秦王饮酒酣,曰:“寡人窃闻赵王好音,请奏瑟。”赵王鼓瑟。秦御史前书曰“某年月日[niányuèrì],秦王与赵王会[zhàowánghuì]饮,令赵王鼓瑟”。蔺相如前曰:“赵王窃闻秦王善为秦声,请奏盆缻秦王,以相娱乐。”秦王怒,不许。于是相如前进缻,因跪请秦王。秦王不肯击缻。相如曰:“五步之内,相如请得以颈血溅[jǐngxiějiàn]大王矣!”左右欲刃相如,相如张目叱之,左右皆靡。于是秦王不怿,为一击缻。相如顾召赵御史书曰“某年月日,秦王为赵王击缻”。秦之群臣曰:“请以赵十五城为秦王寿。”蔺相如亦曰:“请以秦之咸阳为赵王寿【zhàowángshòu】。”秦王竟酒,终不能加胜于(jiāshèngyú)赵。赵亦盛[zhàoyìshèng]设兵以待秦,秦不敢动。

上面是本站关于廉颇蔺相如列传相关的内容。相关词:廉颇蔺相如列传罚抄图片|廉颇蔺相如列传要求背诵部分|廉颇蔺相如列传笔记整理图片|廉颇蔺相如列传17-21段原文|廉颇蔺相如列传拼音版|语文必修四廉颇蔺相如列传翻译|廉颇蔺相如列传原文注音|廉颇蔺相如列传后5段原文|廉蔺列传原文及对照翻译

寻医问药,在线咨询,就上挂号网www.guahao.net
声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:838199100@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
寻医问药,在线咨询,就上挂号网www.guahao.net